QUI SOM

QUI SOM

La Societat Castellonenca de Cultura, registrada amb el núm. 48 del Registre Provincial de Castelló i amb el núm. 1.709 del registre Nacional, va ser fundada en 1919 i constituïda formalment el 15 de març de 1920. Entre els seus fins té la conservació, estudi i difusió dels valors artístics i culturals de les terres valencianes i en particular els de la província de Castelló i comarques afins, promovent i realitzant investigacions de qualsevol mena, fomentant i ajudant a la creativitat artística i literària.

Al llarg de dècades ha estat i continua essent la veu critica i referència obligada per a qualsevol tema relacionat amb la memòria històrica, l´art i l´arqueologia i en general que puguen afectar a la ciutadania de Castelló.

La S.C.C. és una associació cultural sense ànim de lucre que té actualment uns 200 socis subscriptors, un règim d´intercanvi del Butlletí d´uns 160 exemplars, la qual cosa suposa la difusió de la informació de la Societat arreu del món.

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta:
Dra. Elena Sánchez Almela

Vicepresident:
D. Eugeni Díaz Manteca

Secretari:
D. Tomàs Escuder Palau

Administrador:
Dr. Lluis Gimeno Betí

Director del Butlletí:
Dr. Ferran Olucha Montíns

Bibliotecari:
Sr D. Ferran Diago Falcó

Vocals:
Dr. Artur Oliver Foix; Dr. Joan Mateu Belles; D. Josep Lluis Viciano Agramunt.

QUÈ FEM

Entre les abundants activitats que des de l’any de la seua creació ha portat endavant la Societat Castellonenca de Cultura,- que en 1930 va rebre el premi de la Cambra Oficial del Llibre de Madrid a l’obra millor impresa al nostre país pel llibre Tombatossals de Josep Pascual Tirado-, i la labor de la qual ha sigut reconeguda amb la Medalla d´Or de la ciutat de Castelló de la Plana, la Creu de Sant Jordi al mèrit cultural de la Generalitat de Catalunya, la Medalla de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València, el Premi Lluís Guarner de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana i la Medalla d´Or de la Universitat Jaume I de Castelló, entre altres, es compten per centenars les conferències i altres actes públics de contingut cultural en els que han participat els membres de l’entitat, podent-se ressenyar com un dels més significatius la firma en el local de la nostra entitat, el desembre de 1932, de les denominades “Normes de Castelló“, la qual cosa va permetre un gran pas en el procés d’unificació ortogràfica del valencià