EL BUTLLETÍ

EL BUTLLETÍ

L’òrgan imprès de la Societat és el Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura,-ISSN (Número Internacional Normalitzat de publicacions en sèrie) 0210-1475, des del 1979, amb el títol abreujat de Bol. Soc. Cas. Cult.-, que sense una altra interrupció que l’ocasionada per la guerra civil i les seues seqüeles post bèl•liques (1937-1942) es publica des de 1920 i aconsegueix en el moment actual el volum XCVII de la seua col•lecció esdevenint una de les publicacions més veteranes de les que encara continuen eixint a la llum a la Comunitat Valenciana i a tot l´Estat espanyol.. Això ha permès establir un nombrós sistema d’intercanvi amb publicacions de tot el món, la qual cosa és una prova més de l’acceptació que ha tingut en tots els àmbits intel•lectuals una obra caracteritzada, com ha dit Albert Hauf, per ” la persistència en el treball, la modèstia en la gestió, la voluntat ferma de transcendir el localisme, fent de la ciutat de la Plana una ciutat oberta a tost els moviments culturals…

Davall el lema de “Festina Lente” ( de pressa lentament) i amb més de noranta anys de vida, el Butlletí,,- que té una àmplia difusió entre la comunitat científica d´arreu del món i que manté activa la difusió dels estudis històrics tant de l´àmbit local com de l´entorn de les comarques castellonenques, representa, “ todo un caso excepcional de rigor y perseverància en una obra que ha alcanzado un lugar de privilegio dentro de la cultura europea“.

Publicació cimera entre les erudites valencianes, el Butlletí ha estat una publicació decisiva en la recuperació cultural de Castelló i les seues comarques. I no solament decisiva des d´aquesta vessant geogràfica, sinó des de tot el territori valencià i encara de més enllà de les nostres fronteres.

En l´actualitat el Director del Butlletí és el Dr. Ferran Olucha Montins, formant el seu Consell de Redacció la Dra. Dª Elena Sánchez Almela, el Dr. D. Lluis Gimeno Betí, el Dr. D. Joan Mateu Belles, el Dr. D. Artur Oliver Foix i el Sr. D. Eugeni Díaz Manteca. El Consell Assessor està compost pel Dr. D. Vicent Roselló Verger, de la Universitat de València, el Dr. D. Antoni José Pitarch, de la Universitat de Barcelona, el Dr. D. Josep Ramon Magdalena Nomdedeu, de la Universitat de Barcelona i el Dr. D. Pedro Barceló, de la Universitat de Potsdam.

DESCÀRREGUES

BUTLLETINS