CONTACTE

Seu i Arxiu: Biblioteca Municipal Central

Carrer Major, 89, 12001 Castelló.

Correus electrònics de contacte

Envia’ns un correu electrònic i t’ajudarem.

FES-TE SUBSCRIPTOR/A

Per a fer-te soci o socia de la SCC s´ha d´emplear el .pdf adjunt i facilitar-ho a través de correu electrónic o contactant-nos en les nostres sessions setmanals per a formalitzar l´alta. Gràcies i t´esperem!

1. Descarrega i emplena el .pdf

2. Enviar per correu electrònic a scc@societatcastellonencadecultura.com el document emplenat.