Societat Castellonenca de Cultura

LA SOCIETAT CASTELLONENCA DE CULTURA

Entre els seus fins té la conservació, estudi i difusió dels valors artístics i culturals de les terres valencianes i en particular els de la província de Castelló i comarques afins, promovent i realitzant investigacions de qualsevol mena, fomentant i ajudant a la creativitat artística i literària.

+ informació

Són ja prop de cent anys d´activitat permanent i de servei al país, els que aquesta institució ha dedicat a tasques d´una enorme influencia per al millor coneixement de la realitat castellonenca i valenciana, i ho ha fet sempre amb un estil envejable de serenitat i d´elegant senzillesa formal, sense deixar de connectar mai amb la realitat material i espiritual del país on té les seues arrels.
Albert-Guillem Hauf i Valls, 1995.